Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

thumb|250px|Το κτήριο της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, όπου στεγάζεται το θέατρο και η πινακοθήκη. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ) επιστημονικός φορέας για την μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού της Μακεδονίας με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ιδρύθηκε στις 29 Απριλίου 1939 από πρόσωπα της Θεσσαλονίκης που ανήκαν στον πνευματικό και εμπορικό κόσμο της χώρας. Σκοπός είναι η περισυλλογή και μελέτη παντός γλωσσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού ή λαογραφικού υλικού που σχετίζεται με τη Μακεδονία. Αποτελεί νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει τύχει διάκρισης για το έργο της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, έχει τιμηθεί με το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών και το χρυσό μετάλλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός στεγάζεται σε τρία κτίρια. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης Βιβλιοθήκη (1951) με 70.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, χειρογράφων, εφημερίδων και χαρτών καθώς και την Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Ιούνιος 1975), η οποία αποτέλεσε τον πρώτο οργανωμένο εικαστικό μουσειακό φορέα της Θεσσαλονίκης. Ως ξεχωριστό παράρτημα της Εταιρίας λειτουργεί το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.).

Το όνομα του οργανισμού εμπνεύστηκε ο αντιστασιακός καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αντώνιος Σιγάλας. Παρέχεται από τη Wikipedia
Εμφανίζονται 1 - 20 από 25 για την αναζήτηση: 'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.'
από Νάλτσας, Χριστόφορος Α.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1970
...Μακεδονική βιβλιοθήκη / Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ;...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Γυιόκας, Παναγιώτης Κ.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1969
...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1950
...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1952
...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1967
...Μακεδονική βιβλιοθήκη / Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ;...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1970
...Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών) ;...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Χρυσοχόου, Αθαν. Ι.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1949
...Εθνική βιβλιοθήκη (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών) ;...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Δημητριάδης, Βασίλης.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1983
...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Κολτσίδας, Αντώνης Μιχ., 1947-
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 2008
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών....
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1982
...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1989
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών....
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 2012
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών....
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Θεοχαρίδης, Γ. Ι., 1911-
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1965
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών....
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1966
...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ;Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου,...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 2008
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών....
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 2009
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών....
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 2007
...Εθνική βιβλιοθήκη (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών) ;...
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Λαμψίδης, Ιωάννης Θ.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1968
...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο
από Κανατσούλης, Δημ. 1907-
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης 1964
...Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου,...
Στα αγαπημένα
Βιβλίο