Συμβουλές Σύνθετης Αναζήτησης

Πεδία Αναζήτησης

Όταν επισκέπτεστε αρχικά τη σελίδα "Σύνθετη αναζήτηση", σας παρουσιάζονται διάφορα πεδία έρευνας. Σε κάθε πεδίο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις λέξεις-κλειδιά που θέλετε να αναζητήσετε. Τελεστές Αναζήτησης επιτρέπονται.

Κάθε πεδίο συνοδεύεται από ένα drop-down menu που σας επιτρέπει να προσδιορίζεται το είδος των δεδομένων (τίτλος, συγγραφέας, κλπ.) που αναζητάτε. Μπορείτε να συνδυάσετε και ταιριάξετε τύπους αναζήτησης όπως εσείς θέλετε.

Η επιλογή Ταύτιση" σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστείται πολλαπλά πεδία αναζήτησης.

Η επιλογή "Προσθήκη Search Field" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσθέσετε επιπλέον πεδία αναζήτησης στη φόρμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσα πεδία αναζήτησης όπως εσείς επιθυμείτε.

Ομάδες Αναζήτησης

Για ορισμένες σύνθετες αναζητήσεις, ένα ενιαίο σύνολο πεδίων έρευνας δεν είναι αρκετό. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε τα βιβλία για την ιστορία της Κίνας και της Ινδίας. Αν κάνατε μία αναζήτηση "Όλων των όρων" για την Κίνα, την Ινδία, και Ιστορία, θα πέρνατε ως αποτέλεσμα μόνο βιβλία σχετικά με την Κίνα και την Ινδία. Αν κάνατε μία αναζήτηση με "Οποιουσδήποτε Όρους", θα πέρνατε σαν αποτέλεσμα βιβλία για την ιστορία που δεν θα είχαν καμία σχέση με την Κίνα ή την Ινδία.

Οι Ομάδες Αναζήτησης παρέχουν έναν τρόπο να δημιουργήσουμε αναζητήσεις από πολλαπλές ομάδες πεδίων αναζήτησης. Κάθε φορά που κάνετε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη ομάδας αναζήτησης", μία νέα ομάδα πεδίων προστίθεται. Εάν έχετε πολλές ομάδες αναζήτησης, μπορείτε να αφαιρέσετε τις ανεπιθύμητες χρησιμοποιώντας την επιλογή "Αφαίρεση ομάδας αναζήτησης", και μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να ταυτιστεί με οποιαδήποτε ή με όλες τις ομάδες έρευνας.

Στο παράδειγμα για την ιστορία της Κίνας ή της Ινδίας που περιγράφεται ανωτέρω, θα μπορούσατε να λύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ομάδες αναζήτησης όπως περιγράφεται παρακάτω: