Εισάγετε τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης
Από το περιβάλλον αυτό δε μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανανεώσεις και κρατήσεις, αλλά μόνο την προβολή τους. Για να πραγματοποιήσετε ανανεώσεις και / ή κρατήσεις θα πρέπει να μεταβείτε στο επίσημο περιβάλλον του καταλόγου της Βιβλιοθήκης (https://catalog.lib.uom.gr)

Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε