Ιστορία των οικονομικών θεωριών : από των φυσιοκρατών μέχρι σήμερον /

Πρώτος συγγραφέας: Gide, Charles, 1847-1932
Άλλοι συγγραφείς: Rist, Charles, 1874-1955
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Γκόνης,, 1962.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.G516 1962
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 τ. 1 Διαθέσιμο