Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Τάκης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ιωάννινα :, [χ.ό.],, 1982.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: QA273.P37 1982
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο