Ιστορία της φιλοσοφίας.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1987-1991.
Σειρά: Encyclopedie de la Pleiade
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια