Ιστορία της φιλοσοφίας.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1987-1991.
Σειρά: Encyclopedie de la Pleiade
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
  • T.1: Η Καντιανή επανάσταση / μετάφραση Κυριάκου Σ. Κατσιμάνη
  • τ.2: 19ος αιώνας, ρομαντικοί-κοινωνιολόγοι / μετάφραση Τίτου Πατρίκιου, Παύλου Χριστοδουλίδη
  • τ.3: 19ος-20ος αιώνας, η εξελικτική φιλοσοφία, εθνικές φιλοσοφικές σχολές / μετάφραση Μαριλίζας Μήτσου-Παππά
  • τ.4: 20ος αιώνας, σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα / μετάφραση Νίκου Νασοφίδη, Κωστή Παπαγιώργη.