Εγχειρίδιο ιστορίας της φιλοσοφίας /

Κύριος συγγραφέας: Windelband, W. 1848-1915
Άλλοι συγγραφείς: Heimsoeth, Heinz, 1886-1975
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
German
Έκδοση: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1991-1995.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 3

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 3

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B82.W7316 1991
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.3 Διαθέσιμο