Λεξικό marketing.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Γ.Σ. Μπαρμπερόπουλος, c1988.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF5412.L494 1988
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο