Πληροφορίαι περί υφισταμένων συνθηκών δια βιομηχανικάς επενδύσεις εις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος /

Corporate συγγραφέας: Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Οργανισμός Βιομηχανικής Αναπτύξεως,, 1962-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HD3616.G83O748 1962
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 τ.1 Μη Δανειζόμενο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD3616.G83O748 1962
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 τ.5 Μη Δανειζόμενο