Ιστορία της οικονομικής ανάλυσης /

Κύριος συγγραφέας: Rima, Ingrid Hahne, 1925-
Άλλοι συγγραφείς: Σταματάκης, Νικηφόρος., Χατζηπροκοπίου, Μιχάλης
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Gutenberg, 1983-1987.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 1
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 1
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων τ. 2

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HB75.R4616 1983
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 8 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 3 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 4 τ.2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB75.R4616 1983
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο