Περί την ιστορίαν της Θράκης : ο ελληνισμός των σύγχρονων Θρακών: αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτινή /

Πρώτος συγγραφέας: Κυριακίδης, Στίλπων Π.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών,, 1960.
Σειρά: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Σειρά) ; 36.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF901.T778K975 1960
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο