Γενικαί αρχαί του μάρκετιγκ /

Κύριος συγγραφέας: Γρηγοριάδης, Δημήτριος Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Παπαζήσης, 1973.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.G74 1973
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο