Η ενεργειακή οικονομία της Ελλάδος : υδραυλικαί δυνάμεις - λιγνίται /

Πρώτος συγγραφέας: Κουβέλης, Πέτρος Τ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό.],, 1944.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HD9502.K698 1944
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο