Εφαρμογαί στατιστικής : προς χρήσιν των περί την στατιστικήν εν γένει ασχολουμένων /

Πρώτος συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ. Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό.],, 1952.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Φυσική περιγραφή: 175 σ. : εικ. ; 24 εκ.