Εφαρμογαί στατιστικής : προς χρήσιν των περί την στατιστικήν εν γένει ασχολουμένων /

Πρώτος συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ. Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό.],, 1952.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: QA276.18.A84 1952
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο