Η ψυχολογία της επικοινωνίας στο σχολείο : για μια καλύτερη επικοινωνία ανάμεσα στα παιδιά και σ' όσους ασχολούνται με την αγωγή τους /

Πρώτος συγγραφέας: Γιαγλής, Δημήτριος Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Αφοί Κυριακίδη,, 1980.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1033.5.G52 1980
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο