Στοιχεία στατιστικής αναλύσεως /

Πρώτος συγγραφέας: Γκίρτης, Γεώργιος Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό.],, 1969.
Θέματα:

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: QA276.G577 1969
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο