Η εξέγερση των κυριών : η γένηση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907 /

Πρώτος συγγραφέας: Βαρίκα, Ελένη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κατάρτι,, 1996.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HQ1726.5.B37 1996
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1726.5.B37 1996
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο