Η εξέγερση των κυριών : η γένηση μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907 /

Πρώτος συγγραφέας: Βαρίκα, Ελένη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κατάρτι,, 1996.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

Παρόμοια τεκμήρια