Αγγλοελληνικόν και ελληνοαγγλικόν λεξικόν εμπορικών και οικονομικών όρων (τραπεζικών ...) /

Πρώτος συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Ι.
Άλλοι συγγραφείς: Σταυρακόπουλος, Ιωάννης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Παπαζήσης,, [197-].
Έκδοση: 2η εκδ. συμπλ.
Θέματα: