Γυναίκες και πολιτική : η πολιτική φυσιογνωμία των Ελληνίδων /

Πρώτος συγγραφέας: Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 1992.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1391.G8P36 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο