Διερεύνησις βασικών προβλημάτων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως /

Corporate συγγραφέας: Επιτροπή Ερεύνης & Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού.
Άλλοι συγγραφείς: Επιτροπή Ερεύνης & Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού. Βασική Επιτροπή Δευτερογενούς Παραγωγής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Γενική Γραμματεία Επιτροπής Ερεύνης και Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού, 1959.
Σειρά: Επιτροπή Ερεύνης & Οργανώσεως Οικονομικού Προγραμματισμού ; Βασική Επιτροπή Δευτερογενούς Παραγωγής ; τ.3. τχ. 4
Θέματα:

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: Φ .D547 1959
Συλλογή: Pamphlet
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο