Προβλήματα της τοπικής αυτοδιοικήσεως εν Ελλάδι /

Πρώτος συγγραφέας: Μιχαλακάκου, Γεωργία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Κέντρον Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,, 1970.
Σειρά: Σειρά ειδικών μελετών Β (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) ; 2.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: JS5610.M53 1970
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: JS5610.M53 1970
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο