Μαθήματα στατιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Θεοδωράκης, Γεράσιμος Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Παπαζήση,, 1970.
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
  • Τ.Ι. Εισαγωγή εις την μαθηματικήν στατιστικήν.