Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία : εισαγωγή, αγροτική, βιομηχανική, κοινωνική, νομισματική, εμπορική, συγκοινωνιακή, καταναλωτική και πληθυσμιακή πολιτική /

Πρώτος συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Εμμ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Αργύρη Παπαζήση,, 1957.
Έκδοση: 4η έκδ. βελτ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HB74.P65K359 1957
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο