Εξοικονόμηση ενεργείας στη βιομηχανία.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.τ.] :, [χ.ό.],, 1977.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD9502.E9 1977
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο