Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των δήμων και κοινοτήτων /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Τμήμα Δημοτικής και Κοινοτικής Διοικήσεως.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Κεντρική ʹΕνωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος,, 1961-1962.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: KKE2942.S76 1961
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.33 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.37 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.42 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.45 Διαθέσιμο