Στατιστικαί μελέται 1821-1971 : η στατιστική κατά τα 150 έτη από της παλιγγενεσίας της Ελλάδος /

Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών,, 1972.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HC295.S73 1972
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο