Αγγλοελληνικό λεξικό διεθνών εμπορικών & οικονομικών όρων /

Κύριος συγγραφέας: Δεσπότης, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Data Pim ; 1992.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF1002.D479 1992
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο