Ελληνοαγγλικό λεξικό εμπορικών & οικονομικών συναλλαγών /

Πρώτος συγγραφέας: Δεσπότης, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Data Pim ;, 1993.
Έκδοση: [2η βελτ. εκδ.].
Θέματα:
Περιγραφή τεκμηρίου: Το ελληνοαγγλικό λεξικό αυτό είναι 2η βελτ. εκδ. του : Ελληνοαγγλικού λεξικού της διεθνής οικονομίας και σύγχρονης τεχνολογίας. Η παρούσα έκδοση αναφέρεται μόνο στην οικονομία σε συνδυασμό με την πληροφορική και τους υπολογιστές. Αποτελεί ένα είδος ευρετηρίου του Αγγλοελληνικού λεξικού διεθνών & οικονομικών όρων.
Τίτλος εξωφύλλου : Αγγλοελληνικό λεξικό διεθνών οικονομικών όρων (Εμπόριο-Βιομηχανία-Ναυτιλία).
Φυσική περιγραφή: 436 σ. ; 24 εκ.
ISBN: 2970001810