Ελληνοαγγλικό λεξικό εμπορικών & οικονομικών συναλλαγών /

Πρώτος συγγραφέας: Δεσπότης, Γιώργος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Data Pim ;, 1993.
Έκδοση: [2η βελτ. εκδ.].
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια