Μέγα γαλλοελληνικόν λεξικόν : το πληρέστερον και τελειότερον εξ όσων εκυκλοφόρησαν εις την γλώσσαν μας, το οποίον συνιστούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ξένα ινστιτούτα /

Κύριος συγγραφέας: Ηπίτης, Αντώνιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Αφοι Τολίδη, 1977.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PC2645.G7E65 1977
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο