Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση : κοινότητα βίου - κράτος - πολιτική /

Πρώτος συγγραφέας: Τομαρά-Σιδέρη, Ματούλα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαζήσης,, 1999.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JS5607.T66 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο