Το πολιτικό σύστημα : κοινωνιολογική θεώρηση της πολιτικής ζωής /

Πρώτος συγγραφέας: Τερλεξής, Πανταζής.
Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,, 1987.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JA76.T47 1987
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο