Αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό λεξικό λογιστικής = Greek-english and english-greek accounting dictionary /

Κύριος συγγραφέας: Κάντζος, Κωνσταντίνος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σταμούλης, c1998.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF5621.K368 1998
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο