Η κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1984-1994 : εθνική έκθεση της Ελλάδας για το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, Πεκίνο, Σεπτέμβριος 1995.

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. Γενική Γραμματεία Ισότητας.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εθνικό Τυπογραφείο,, 1995.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1725.5.K383 1995
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο