Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing /

Πρώτος συγγραφέας: Ζευγαρίδης, Σπύρος, 1932-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό.],, 1961.
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: Φ .Z493 1961
Συλλογή: Pamphlet
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο