Αγαπώ ό,τι καταλαβαίνω : διαπαιδαγώγηση και διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά χρονολογικής και νοητικής ηλικίας 0-12 χρόνων /

Πρώτος συγγραφέας: Κωνσταντινίδου, Μαργαρίτα.
Άλλοι συγγραφείς: Αλεξάνδρου, Μ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνικά Γράμματα,, 1998.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1139.23.K66 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο