Γαλλοελληνικόν λεξικόν : οικονομικόν, εμπορικόν /

Πρώτος συγγραφέας: Φούρτης, Γεώργιος Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ο.],, [199-?].
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.P483 1900z
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο