Η περιφερειακή πολιτική της ΕΟΚ και των χωρών μελών της /

Πρώτος συγγραφέας: Vanhove, Norbert.
Άλλοι συγγραφείς: Klaassen, Leo H. 1920-, Χιώτης, Γεώργιος Π., Κόνσολας, Ν. Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαζήσης,, 1983.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HT395.E855V365 1983
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο