Διοίκηση προσωπικού & βιομηχανικές σχέσεις : στις επιχειρήσεις κι υπηρεσίες /

Πρώτος συγγραφέας: Κατσιούλας, Ευάγγελος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, [χ.ό],, 1972.

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HF5549.K387 1972
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο