'Ερευνα κόστους εργασίας /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Προηγούμενος τίτλος: Ετήσια έρευνα επί του κόστους εργασίας εις την μεταποίησιν.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, 1985-
Θέματα: