Ο Νόμος 1268/82 : και οι μεταγενέστερες ρυθμίσεις για τα Α.Ε.Ι. /

Κύριος συγγραφέας: Μπένος, Σωτήριος Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ευγ. Μπένος, 1999.
Έκδοση: 5η έκδ.
Θέματα:

Dpt. Library of Naoussa UoM: Unknown

Ταξινομικός #: KKE3147.M64 1999
KKE3147.Μ64 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 6 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KKE3147.M64 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 8 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 25 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2020-08-22 23:59:00
Αντίγραφο 18 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο