Η Θεσσαλονίκη στους χάρτες : [7 πολιτιστικοί χάρτες για τη Θεσσαλονίκη /

Άλλοι συγγραφείς: Αρώνης, Κωνσταντίνος Ι., 1957-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ιανός,, 1997.
Σειρά: Συλλογή Ιανός
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: DF951.T45T459 1997
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο