Η συνταγματική κατοχύρωσις της τοπικής αυτοδιοικήσεως /

Πρώτος συγγραφέας: Κλειώσης, Χρήστος Π.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθηναι :, [χ.ό.],, 1981.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KKE2920.K55 1981
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο