Η κυριαρχία των κινήτρων : η κοινωνική προέλευση των μελών Δ.Ε.Π. των ελληνικών Α.Ε.Ι. /

Κύριος συγγραφέας: Τζάνη, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Γρηγόρης, 1993.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1778.4.G8T993 1993
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο