Βαθιές τομές στην εκπαίδευση (1981-1985) /

Πρώτος συγγραφέας: Γέρου, Θεόφραστος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 1985.
Σειρά: Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LA782.G47 1985
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο