Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος : απομνημονεύματα 1940-1946 /

Πρώτος συγγραφέας: Gaulle, Charles de, 1890-1970
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Γκοβόστης,, [1997].
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: D761.G3716 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο