Λεξικό των δήμων, κοινοτήτων και οικισμών της Ελλάδος /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Θέματα:
Περιγραφή τεκμηρίου: Η περιγραφή βασίστηκε στο: 1984; τίτλος από σελίδα τίτλου.
Φυσική περιγραφή: xxxii, 341 σ. ; 29 εκ.
ISSN: 1106-5818